ครูทิพย์ (Tip)
จันทร์ทิพย์ ศักดิ์ดำเนิน
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
ครูเปรม (Prem)
จตุรงค์ พานอ่อนตา
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
ครูบี (Bee)
ชนิดาภา อินทแพทย์
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
 
ครูนา (Na)
ศิริพรรณา ปิยะมงคล
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
ครูเค (Kay)
เนรัญชรา ปัญญาวงศ์
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
ครูอัท (Aut)
ศรุษติ ยิ่งเภตรา
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
 
ครูแบงค์ (Bank)
พัทยา แสงฤทธิ์
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
ครูจิ๊บ (Jib)
กัลยา พงศธร
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
ครูแจ่ม (Jam)
แจ่มจันทร์ แสงนคร
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
 
 
ครูหนุ่ย (NUI)
เบญจรัตน์ ห้วยหงษ์ทอง
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
 
ครูเอก (Eak)
สรวิชญ์ โชติสิริพงศ์กร
คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม
     
 
 
 
 
Our teachers
 
Yoga Connect has over 10 experienced and certified teachers who provide you various kinds of courses and techniques. Our courses consist of basic ones like Hatha and Gentle which focus on stretching and relaxing, intermediate like Vinyasa and Ashtanga, up to advance like Power Yoga which focus on muscle strengthening. Our teaching methods provide close and small classes where teachers can give attention to assist students to correct their alignment and personal health problems they are having.
 
 
 
 
 
Become a Youtube Fan
ติดตามเรื่องราวน่าสนใจ
เกี่ยวกับโยคะคอนเน็คบนยูทูป
 
Become a Facebook Fan
รับข่าวสารการจัดงานและ
โปรโมชั่นต่างๆจากโยคะคอนเน็ค
 
Call now to get special offer:
02-748-6300; 087-093-3353
© 2012 yogaconnectthailand.com
Home | Our Teachers | Students Say | Package/Schedule | New to Yoga | Location/Contact Us