ครูหน่อย (Noi) - จันทร์ทิพย์ ศักดิ์ดำเนิน
ครูหน่อยสอนโยคะมากว่า 8 ปี โดยสอนประจำที่สถาบันโยคะที่มีชื่อเสียง ไม่ว่าจะเป็น
โยคะสุตรา FIT และ Sport Club ของเมืองทองธานี ครูหน่อยผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกโยคะมาตรฐานสากลหลักสูตร 200 ชั่วโมง International Certification in Yoga Instructor จาก Fitness Innovations และได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานโยคะ Yoga Alliance ก่อนการฝึกโยคะ ครูหน่อยมีปัญหาสุขภาพ โดยรู้สึกเหนื่อยง่าย ครูหน่อยเริ่มการฝึกกับครูเอก
และครูสุธีร์ ที่สวนลุม แนว Hatha และ Sivanandha และฝึกโยคะขั้นสูงกับครูแก้วที่สวนลุม แนว Ashtanga ผสม Iyenger และครูโจเซฟ (joseph) ซึ่งเป็นศิษย์ของ Sri K pattabhjois สถาบัน Ashtanga Yoga Research Institute ประเทศอินเดีย หลังการฝึกด้วยความตั้งใจจริงระยะหนึ่ง ครูหน่อยมีสุขภาพดีขึ้นและเริ่มสนใจในศาสตร์โยคะอย่างลึกซึ้งและได้ไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศปีละหลายครั้ง ครูหน่อยตั้งใจจะหาความรู้เพิ่มเติมด้านโยคะต่อไปเรื่อยๆ เพื่อนำเทคนิคใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ให้มีสุขภาพดีและสนุกกับการฝึกโยคะ
 
 
 
 
 
 
Our teachers
 
Yoga Connect has over 10 experienced and certified teachers who provide you various kinds of courses and techniques. Our courses consist of basic ones like Hatha and Gentle which focus on stretching and relaxing, intermediate like Vinyasa and Ashtanga, up to advance like Power Yoga which focus on muscle strengthening. Our teaching methods provide close and small classes where teachers can give attention to assist students to correct their alignment and personal health problems they are having.
 
 
 
Become a Youtube Fan
ติดตามเรื่องราวน่าสนใจ
เกี่ยวกับโยคะคอนเน็คบนยูทูป
 
Become a Facebook Fan
รับข่าวสารการจัดงานและ
โปรโมชั่นต่างๆจากโยคะคอนเน็ค
 
Call now to get special offer:
02-748-6300; 087-093-3353
 
© 2012 yogaconnectthailand.com
Home | Our Teachers | Students Say | Package/Schedule | New to Yoga | Location/Contact Us