ครูบี (Bee) - ชนิดาภา อินทแพทย์
ครูบีเริ่มสอนโยคะมาตั้งแต่ปี 2009  ครูบีเคยทำงานในองค์กรและมาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อได้มาทดลองฝึกโยคะ ความชอบและประโยชน์ที่ได้รับเป็นแรงบันดาลใจให้ครูบีอยากนำสิ่งที่ตนเองได้รับมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ครูบีเห็นว่าโยคะมีแนวทางเดียวกับการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ตนเองสนใจ  ครูบีต้องการให้นักเรียนได้ฝึกเพื่อสมาธิ  และลดอัตตา   ครูบีสอนโดยการเน้นเรื่อง alignment และเล่นโยคะเพื่อการผ่อนคลายและฝึกได้ตลอดชีวิต

ครูบีผ่านการอบรม Certified Hot Yoga Instructor มาจากสถาบัน Absolute Yoga  นอกจากนั้นยังได้อบรมคอร์สหัตถะ (Hatha) และ วินยาสะ (Vinyasa) จากอาจารย์สุนีย์
โรงเรียนสุนีย์โยคะและ FIT
 
 
 
 
 
 
Our teachers
 
Yoga Connect has over 10 experienced and certified teachers who provide you various kinds of courses and techniques. Our courses consist of basic ones like Hatha and Gentle which focus on stretching and relaxing, intermediate like Vinyasa and Ashtanga, up to advance like Power Yoga which focus on muscle strengthening. Our teaching methods provide close and small classes where teachers can give attention to assist students to correct their alignment and personal health problems they are having.
 
 
 
Become a Youtube Fan
ติดตามเรื่องราวน่าสนใจ
เกี่ยวกับโยคะคอนเน็คบนยูทูป
 
Become a Facebook Fan
รับข่าวสารการจัดงานและ
โปรโมชั่นต่างๆจากโยคะคอนเน็ค
 
Call now to get special offer:
02-748-6300; 087-093-3353
 
© 2012 yogaconnectthailand.com
Home | Our Teachers | Students Say | Package/Schedule | New to Yoga | Location/Contact Us