ครูนา (Na) - ศิริพรรณา ปิยะมงคล
ครูนาฝึกโยคะมากว่า 10 ปี หลังออกจากงานประจำ เพราะถูกใจโยคะ ยิ่งเล่นยิ่งอยากรู้ลึก จึงได้เข้าศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลังจากฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ เกิดความรู้สึกอยากแบ่งปันและถ่ายทอดให้ผู้อื่น จึงไปเข้าคอร์สและได้ประกาศนียบัตรครูโยคะขั้นสูงจากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยังได้เข้าคอร์สทางกายวิภาค (Anatomy) และคอร์สโยคะสไตล์ไอเยนก้าที่สถาบัน Arsha Vidya Pitham ประเทศอินเดีย

ก่อนมาฝึกโยคะ ครูนาเคยเล่นกีฬาหลายประเภทแต่มาติดใจโยคะ เพราะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป มีโอกาสสังเกตและพิจารณาตัวเอง ตรงกับความเป็นคนใจเย็นและการปฏิบัติธรรม จึงอยากส่งต่อความสุข สุขภาพและประโยชน์ที่สัมผัสได้ให้แก่นักเรียน
 
 
 
 
 
 
Our teachers
 
Yoga Connect has over 10 experienced and certified teachers who provide you various kinds of courses and techniques. Our courses consist of basic ones like Hatha and Gentle which focus on stretching and relaxing, intermediate like Vinyasa and Ashtanga, up to advance like Power Yoga which focus on muscle strengthening. Our teaching methods provide close and small classes where teachers can give attention to assist students to correct their alignment and personal health problems they are having.
 
 
 
Become a Youtube Fan
ติดตามเรื่องราวน่าสนใจ
เกี่ยวกับโยคะคอนเน็คบนยูทูป
 
Become a Facebook Fan
รับข่าวสารการจัดงานและ
โปรโมชั่นต่างๆจากโยคะคอนเน็ค
 
Call now to get special offer:
02-748-6300; 087-093-3353
 
© 2012 yogaconnectthailand.com
Home | Our Teachers | Students Say | Package/Schedule | New to Yoga | Location/Contact Us