ครูจิ๊บ (Jib) - กัลยา พงศธร
ครูจิ๊บเป็นนักดนตรีและครูสอนดนตรี ที่มีความรักในศาสตร์โยคะ โดยเริ่มฝึกโยคะมาตั้งแต่ 11 ปีที่แล้ว เมื่อญาติๆชวนไปเรียน หลังจากได้ทดลองเรียนแล้วครูจิ๊บรู้สึกถูกจริต ได้มีความนิ่ง และเกิดความสบายใจหลังฝึก ครูจิ๊บรู้สึกตัวเองว่าเป็นคนชอบสอน ชอบถ่ายทอด จนเมื่อปี 2012 ครูจิ๊บเห็นหลักสูตรครูโยคะที่ FIT จึงได้สมัครเรียนและจบหลักสูตร Certified Yoga Teacher Training 200 hours จึงตัดสินใจที่จะเป็นครูสอนโยคะเป็นอาชีพ ครูจิ๊บมีความชำนาญทาง
หัตถะแต่สามารถสอนในรูปแบบอื่นๆ ได้ด้วย

ครูจิ๊บอยากให้นักเรียนได้มีความสบายใจ สบายกายจากการฝึกโยคะ และอยากให้นักเรียนมีช่วงเวลาที่ได้สังเกตุร่างกาย และลมหายใจของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดสติ สมาธิและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 
 
 
 
 
 
Our teachers
 
Yoga Connect has over 10 experienced and certified teachers who provide you various kinds of courses and techniques. Our courses consist of basic ones like Hatha and Gentle which focus on stretching and relaxing, intermediate like Vinyasa and Ashtanga, up to advance like Power Yoga which focus on muscle strengthening. Our teaching methods provide close and small classes where teachers can give attention to assist students to correct their alignment and personal health problems they are having.
 
 
 
Become a Youtube Fan
ติดตามเรื่องราวน่าสนใจ
เกี่ยวกับโยคะคอนเน็คบนยูทูป
 
Become a Facebook Fan
รับข่าวสารการจัดงานและ
โปรโมชั่นต่างๆจากโยคะคอนเน็ค
 
Call now to get special offer:
02-748-6300; 087-093-3353
 
© 2012 yogaconnectthailand.com
Home | Our Teachers | Students Say | Package/Schedule | New to Yoga | Location/Contact Us